תבנית:הידעת?/י' אדר ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מלוה מלכה יש שכתבו שניתן בדיעבד לקיים סעודת מלוה מלכה ביום ראשון שלאחר השבת; ובירושלמי (ירושלמי תענית ד ג) נמצא סמך לזה, שיום ראשון נקרא "מוצאי שבת" (רבי אברהם דוד מבוטשאטש, אשל אברהם סי' קעד ס"ק ד;הרב אביגדור נבנצאל, "ביצחק יקרא" סימן ש).