יורה דעה סימן קכ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה סימן קכ עוסק בהכשר וטבילת כלים שנקנו מגויים.

דיני טבילת הכלים, ובו ט"ז סעיפים.

סעיף א - הקונה מגוי כלי, צריך לטובלו.

סעיף ב - צריך שיהיה הכלי רפוי בידו בשעת הטבילה

סעיף ג - יברך על טבילת כלי (או כלים)

סעיף ד - חצובות שרק שמים עליהם את הכלים, אינן צריכות טבילה

סעיף ה - סכין שחיטה אם צריך טבילה

סעיף ו - חבית של עץ שחשוקי ברזל מעמידים אותה אינה צריכה טבילה

סעיף ז - כלים ממתכת שמחוברים בחלקי עץ צריכים טבילה.

סעיף ח - כלי שכור או שאול מגוי אין צריך טבילה

סעיף ט - כלי של גוי שממושכן ביד ישראל מתי צריך טבילה

סעיף י - ישראל שנתן לגוי חומרים שייעשה מהם כלים, אם צריך טבילה

סעיף יא - ישראל שמשכן כלי אצל גוי ושילם חובו והחזירו אין צריך טבילה

סעיף יב - צריך להטביל יד הכלי

סעיף יג - צריך להעביר החלודה

סעיף יד - קטן אינו נאמן על טבילת כלים

סעיף טו - גוי שטבל כלים בפני ישראל נחשבת טבילה

סעיף טז - עצה למי ששכח לטבול כלי לפני שבת ורוצה להשתמש בו; כלי שהשתמש בו בלא טבילה לא נאסר מה שהניח בו

ערכים בויקישיבה שעוסקים ביורה דעה סימן קכ[edit]

שאלות מתוך מבחני הרבנות הראשית על סימן זה[edit]

מבחני הרבנות הראשית מתפרסמים באתר הרבנות. כל הזכויות שמורות לרבנות הראשית.

שאלה: (מתוך מבחן אב תשע"ה)

א. האוחז הכלי בידו בשעת טבילה האם זה מהווה חציצה, פרט מה הדין כשידיו רפויות או אדוקות בכלי.

ב. האם סכין של שחיטה צריכה טבילה, כתוב צדדי ההלכה וכיצד נפסק להלכה.

ג. השואל כלים שאינם טבולים מחנות לכלי בית לצורך סעודה ואח"כ יחזירם לו, האם צריך לטבול כלים אלו, ומה הדין אם בעל החנות עצמו רוצה להשתמש בהם לצורך סעודה אחת.