יורה יורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לשונות הנאמרים בעת מתן רשות להורות ולדון.


בגמרא (סנהדרין ה, א) מסופר, כי במתן הרשות לרבה בר חנה ולרב להורות בענייני איסור והיתר ולדון בדיני ממונות, שאל רבי חייא את רבי יהודה הנשיא: יורה (בענייני איסור והיתר)? וענה לו: יורה! וחזר ושאל: ידין (בדיני ממונות)? וענה לו: ידין! - מכאן מקור הביטוי "יורה יורה" כאשר ממנים חכם להורות בדיני איסור והיתר, ומכאן מקור הביטוי "ידין ידין" כאשר ממנים דיין לדון בדיני ממונות.