ישיבת שערי תורה (מונסי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ישיבת שערי תורה במונסי הוקמה בסביבות שנת ה'תשמ"ב (1982) על ידי הרב דב בערל וויין. ראש הישיבה היה בהתחלה הרב ויין. הישיבה נקראה על שם ישיבת "שערי תורה" שנוהלה בידי סבו הרב חיים צבי רובינשטיין. את הישיבה ייסד בהתייעצות אינטנסיבית עם הרב יעקב קמינצקי, אליו היה מקורב ביותר.

ייחודה של הישיבה היה בכך שאיגדה בחורי ישיבה מזרמים שונים וגם מגילאים שונים. מדובר באיחוד נדיר בין ישיבה תיכונית וישיבה גבוהה גם יחד. בחדרי הפנימיה גרים זה לצד זה בחורים מכתה ט' ובחורים טרום פרק נישואיהם. ניסוי ייחודי זה הוכיח את עצמו כבעל השפעה רבה על בגרותם של הנערים הצעירים. לאחר שעלה הרב ויין ארצה, מילא את מקומו בנו הרב חיים צבי ויין שלפני כן היה ר"מ בישיבה.

בשעות הבוקר לומדים בני הישיבה התיכונית לימודי קודש כשרובם מתקיימים בלימוד עצמי בבית-המדרש. אחר הצהריים מתקיימים לימודי החול בכיתות והאברכים המבוגרים ממשיכים בלימוד העצמי בבית המדרש לצד שמיעת שיעורים המכשירים אותם לרבני קהילות. רבים מן האברכים לומדים בשעות הערב במכללות שונות באזור מקצועות חול, וכך, כפי שעשה הרב ויין בעצמו, משלימים לימוד מקצוע לצד לימודי ישיבה.

מסורת היא בישיבה שאור לכל ערב שבת קודש (יום חמישי בלילה) מתקיים בישיבה "משמר", לימוד רב-משתתפים, אשר מסתיים בתפילת ותיקין. את ה"משמר" היה פותח שיעור שהיה נמסר על ידי אחד מרבני הישיבה, לפי תורנות קבועה.

תלמיד שהתקבל בישיבה התחייב ללמוד שנה אחת בארץ-ישראל לאחר סיום כתה י"ב. מחזורים רבים של תלמידים של הרב ויין למדו בישיבות אמריקניות בדרך כלל בארץ ורבים מהם אף החליטו בעקבות כך להשתקע בה.

הרב ויין אף מסר בישיבה שיעורים בהלכות איסור והיתר, הלכות תערובות, הלכות בשר בחלב ואף הלכות שחיטה. כל אלו כהכנת הבחורים הבוגרים לקבלת סמיכה לרבנות אותה העניק בעצמו. למעלה ממאה מתלמידי ישיבת שערי תורה מכהנים כרבני קהילות רבות באמריקה אך גם באירופה ובארץ.