כוונות התורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כוונות התורה הוא חיבור מחקרי שחיבר רבי עובדיה ספורנו ובו מבאר את תכלית התורה וכוונתה:

"ובכן ראוי להתבונן כי אמנם התורה אשר שם משה מצווה ועושה לפני בני עמנו הי׳ המכוון בה לקדשם ולזכותם בה לחיי עולם לרצון לפני א-ל עליון מקדשם וזה בהדמותם אליו כפי האפשר בעיון ובמעשה כמו שהיה המכוון מאתו בכל המין האנושי כאמרו יתברך נעשה אדם בצלמנו כדמותנו".

ראה עוד[edit]