כלאי בגדים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור לבישה או התכסות באריג שנעשה מחוטי צמר ופשתן יחד.


נאמר בתורה: "ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך", וכן "לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו" - זוהי אזהרה על "כלאי בגדים", שלא ללבוש בגד העשוי צמר ופשתן יחד, ואף לא להעלותו על הגוף דרך כיסוי ועטיפה.


גם אם חוטי הצמר והפשתן לא נארגו יחדיו, אלא חוברו על ידי תפירה, קשירה, דיבוק וכדומה, הרי הם כלאיים.


הימצאותו של חוט פשתן אחד בבגד צמר או של חוט צמר אחד בבגד פשתן אוסרת בגדים אלו באיסור כלאי בגדים ואסור ללובשם או להתכסות בהם.


כמו כן, נאסר אפילו לשבת או לשכב על מצע העשוי כלאיים. ולכן, אין לשבת על כסאות מרופדים, ספות, כורסאות וכדומה שמצויים בהם חוטי צמר וחוטי פשתן יחד.