לאו בעל דברים דידי את

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין אתה בעל דין שכנגדי בדין זה, כי אין לך כל זכות בנידון; אין לך כל קשר לעניין שאתה טוען בו.


יפה כוחה של הרשאה (יפוי כח, סמכות הניתנת לשליח לדון עם בעל דינו של שולחו, כאילו היה זה דינו האישי של השליח) מסתם שליחות, שאף על פי ש"שלוחו של אדם כמותו", מכל מקום מכיון שאין השליח בעלים על הדבר, אין הבעל דין מחוייב לדון עמו, ויכול לומר לו "לאו בעל דברים דידי את", מה שאין כן כשבא השליח בהרשאה אין הבעל דין יכול לומר למורשה "לאו בעל דברים דידי את", אלא רשאי המורשה לכופו בבית דין לדון עמו, כאילו היה זה דינו האישי של המורשה.