לא דיברה תורה אלא כלשון בני אדם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין להסיק מסקנות כל שהן מצורות הלשון הכפולות שבתורה - כגון: "הכרת תכרת", "המול ימול", "ובשל מבושל" - שכן אלו לא נכפלו לשם דרשה, אלא שהתורה משתמשת באופני ביטוי המקובלים אצל בני אדם, שכשם שאדם הרוצה לזרז את חברו כופל את דבריו, כך התורה כפלה את דבריה כדי לזרז. ראה גם ערך: לשונות ריבויין הן.