מוצאי שביעית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

השנה השמינית, שלאחר השמיטה.

רוב רובם של האחרונים (וביניהם ה"חזון איש") פסקו הלכה למעשה, כי מראש השנה של שמינית אין כל איסור בעבודות הקרקע, ואין דין תוספת שביעית לאחר השמיטה אלא רק לפניה. ולכן, פירות שחנטו בשביעית ובראש השנה של שמינית הם עדיין על העץ, מותר לעשות בהם מלאכות האסורות בשביעית.


דיני ביעור פירות שביעית הם ברובם בשנה השמינית.

ראה גם[edit]