מילון הראי"ה:מקום

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בית הקיבול אל הנושא המוכן להופיע [ר"מ קכח]. השטח החמרי של דבר, המכיל בתוכו איזה ענין מיוחד, וירמוז ברוחניות על המדרגה המיוחדה של איזה נושא [ע"ר א קסו]. ערך [עפ"י שם מ]. מדרגה ומעלה ידועה [מ"א ב ג]. מה שתופסת ההויה (האישית) [עפ"י ע"ר ב עו]. צורה תכליתית [ח"פ מה.].

מקומו ושרשו[edit]

תעודתו [עפ"י א"י לא].