מכנסיים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד מארבעה בגדי כהונה, שהכהן היה לובשו על גבי בשרו, מתחת ל"כתונת".


המכנסיים, אינם כלולים בבגדי הכהן שהיו "לכבוד ולתפארת", אלא, תכליתם הייתה, לכסות בשר ערוה.


המכנסיים היו רחבים. אורכם - עד הירכיים.


בשפתם העליונה של המכנסיים היה שנץ (רצועה לרכיסה, שרוך לקישור) שעל ידו היה הכהן מהדק את המכנסיים אל הגוף.


קשירת המכנסיים אל הגוף היתה למעלה מן הטבור קרוב אל הלב.


למכנסיים לא היה "לא בית נקב ולא בית הערוה אלא מוקפין כמין כיס".


המכנסיים כיפרו על גילוי עריות, שנאמר: "לכסות בשר ערוה".