מלך חדש על מצרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחרי מות יוסף הגיע "מלך חדש על מצרים אשר לא הכיר את יוסף".

במקרא[edit]

בתורה בספר שמות[1] כתוב: "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף". כפשוטו זה אומר שלאחר יוסף הגיע מלך חדש שלא הכיר את יוסף[2].

לאחר שמתו כל בני יעקב אבינו התרבו עם ישראל: "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם"[3] ובעקבות כך המלך החדש לא רצה שהיתרבו עם ישראל כי עם הם יתרבו מאוד אז הם ילחמו מול המצריים וינצחו אותם אפילו ובגלל זה גזר פרעה גזרה שכל עם ישראל צריך לעבוד בפרך אבל עם ישראל התרבה עוד יותר.

במפרשים[edit]

בתלמוד‏[4] נחלקו רב ושמואל עם קם באמת מלך חדש על מצרים הוא שהתחדשו גזירותו. אחד אמר שקם באמת מלך חדש ואחד אמר שהתחדשו גזירותו.

בילקוטי שמעוני‏[5] כתוב: "תניא אידך עשרה מלכים מלכו בכיפה... השלישי זה יוסף שמלך מסוף העולם ועד סופו שנאמר וכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף והיו מביאין המס שלהם ומנחתם שארבעים שנה היה משנה למלך וארבעים שנה מלך מעצמו שנאמר ויקם מלך חדש על מצרים".

האבן עזרא שלא ראה את הילקוט מסביר שפרעה החדש הוא גם מייסדה של שושלת חדשה, לכן עוד שאו יותר ברור שלא היה קשור ליוסף ואולי אפילו לא הכירו. הוא מביא אף סיוע לשוני לשיטתו: "שלא היה מזרע המלוכה, על כן כתיב ויקם, כמו כי הקים בני את עבדי‏[6]".

בשמות רבה‏[7] כתוב שלא קם מלך חדש ובהתחלה לא שנעה את ישראל אבל לאחר שהמצרים אמרו לו להציק לעם ישראל ופרעה הגיב להם שלא מסכים לכך ובגלל זה הורידו אותו ממלכותו למשך 3 חודשיים ובסוף הסכים לגזור על עם ישראל שיעבדו בפרך.

לפי דעה זו ברור מדוע לא מופיעה מיתתו של המלך הקודם, לפי הנוסחה הקבועה של "המלך מת יחי המלך". לפי כל הדעות, בתחילת ספר שמות, מתחילה תקופה חדשה בתולדות האומה. תקופה בה נתפכח העם מהאשליה שניתן להבטיח את קיום האומה גם בגלות.

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. שמות, א', ח'
  2. ראה להלן
  3. שמות, א' ז',
  4. מסכת עירובין, נ"ג עמ' א'
  5. לקוט שמעוני מלכים א רמז ריא
  6. ש"א כב, ח שם מאשיםל את יונתן בתמיכה בניסיון, כביכול, של דוד להקים שושלת חדשה
  7. פרשה א, ד"ה, ח, וימת יוסף