מן היפה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצות הפרשת תרומה ומעשר ראשון - ויש אומרים: אף מעשר שני ומעשר עני - מן המובחר והמשובח, או מן השווה, ולא מן הגרוע על המובחר והמשובח.

בדיעבד, אם תרם מן הרע על היפה, תרומתו תרומה.


המקור[edit]

הפסוק המחייב הפרשת "חלבו" [1], כלומר החלק המשובח שבו.


בימינו[edit]

בזמן הזה שכל תרומה היא טמאה, והולכת לאיבוד, כתבו הפוסקים, שאין להקפיד להפריש מן היפה, מלבד מעשר הניתן ללוי ולעני, שיש להקפיד להפריש מן היפה, שכן הם מותרים אפילו בטומאה.


הערות שוליים

  1. במדבר י"ח