מסירת התורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שלשלת מסירת התורה דף זה נועד על מנת לרכז חומר באופן כרונולוגי כערך שירות.

הדגשה: כשכתוב "חיבורים" על ספרים מהתנ"ך, אין הכוונה שהוא חיבר אלא שהוא כתב, והכל מאת ה' יתברך.

מאדם הראשון עד נח[edit]

תחילת השושלת: בבריאת העולם.

סיום: מבול - שנת א'תשס"ו, בחודש השני, בי"ז בו. מחלוקת בגמרא (סנהדרין קח) האם בחודש השני הכוונה אייר או חשוון.

חיבורים: פרק מתהילים, חלקים מספר יצירה.

מוסרים: אדם, חנוך.

מנח עד אברהם[edit]

מוסרים: שם, עבר.

אבות[edit]

חיבורים: איוב (לפי חלק מהדעות), ספר יצירה.

מוסרים: אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו.

תקנות: שחרית, מנחה, ערבית.

גלות מצרים+מדבר[edit]

חיבורים: חמישה חומשי תורה.

מוסרים: משה.

אירועים היסטוריים: יציאת מצריים, קריעת ים סוף, מתן תורה.

תקנות: קריאת תורה(לפי חלק מהשיטות)

יהושע[edit]

חיבורים: ספר יהושע, תפילת עלינו לשבח, תפילת ועל כן(לפי חלק מהשיטות).

מוסרים: יהושע.

אירועים היסטוריים: כיבוש הארץ, חלוקה לשבטים.

תקנות: תקנות יהושע.

זקנים[edit]

לערך

חיבורים: ספר שופטים.

מוסרים: שמשון הגיבור.

נביאים[edit]

לערך

חיבורים: כל סיפרי הנביאים, חלקים מתהילים.

מוסרים: שמואל, אליהו.

אירועים היסטוריים: פיצול הממלכה.

כנסת הגדולה[edit]

לערך

חיבורים: דניאל, אסתר, עזרא, נחמיה, דיברי הימים.

מוסרים: עזרא, נחמיה, מרדכי, דניאל. (יש דעות בחז"ל שחלק מהנ"ל הם אדם אחד)

אירועים היסטוריים: גלות בבל, בנית בית המקדש השני.

זוגות[edit]

לערך

מוסרים:שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי.

תנאים[edit]

לערך

חיבורים: ספרא, סיפרי, מכילתא, תוספתא, ברייתא, מדרשים, זוהר הקדוש, תרגום התנ"ך לארמית, תרגום השבעים.

מוסרים: רבי יהודה הנשיא, רבי עקיבא.

היסטוריה של התקופה: חורבן הבית, גלות אדום.

אמוראים[edit]

לערך

חיבורים: תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי.

מוסרים: רב פפא, רבינא, רב אשי.

סבוראים[edit]

לערך

גאונים[edit]

לערך

חיבורים: אמונות ודעות, שאילתות דרב אחאי גאון ז"ל, ספרי מניין מצוות.

מוסרים: רבי סעדיה גאון.

ראשונים[edit]

לערך

חיבורים: שולחן ערוך, פירושים על התורה שבכתב ושבעל פה, ספרי מצוות, משנה תורה, תוספות לתלמוד. טור, מורה נבוכים.

מוסרים: רש"י, רי"ף, רא"ש, רמב"ם, ר"י, ר"ת.

היסטוריה של התקופה: אינקווזיצי'ה, גירוש ספרד.

אחרונים[edit]

לערך

חיבורים: משנה ברורה, שו"ע הרב, קובצי שיעורים, חקירות, תניא.

מוסרים: החפץ חיים, בעל התניא, הרב קוק.

היסטוריה של התקופה: שואה, הקמת המדינה, הופעת החסידות.