מעשר מן המעשר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תרומת מעשר. עשירית שהלויים מפרישים לכהנים מן המעשר הראשון שניתן להם.


"מעשר מן המעשר" - אינו מותר באכילה אלא לכהנים טהורים וכשהמעשר טהור. בזמן הזה - הואיל ואין הכהנים רשאים לאוכלו מפני הטומאה, והואיל והמעשר אינו ניתן ללוי, לכן: א. הבעלים מפרישים עשירית מן המעשר הראשון; ב. את "המעשר מן המעשר" קוברים או עוטפים היטב ומשליכים לאשפה, כדין "תרומה גדולה".