מקדש ראשון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך.


בשבת דוד על כסא מלכותו בירושלים בארמון עשוי אבן, הצטער על כך, שהוא יושב בבית אבן, בעת שבית ה' בנוי מעצים ויריעות. לכן ביקש מאת ה', שיתן לו רשות לבנות בית מפואר כליל יופי, שיהיה במקום האוהל, ושם יקריבו ישראל את קרבנותיהם. ה' הסכים לדבריו, אך הודיע לו, שלא הוא יבנה את הבית, אלא בנו שלמה, שימלוך אחריו לאחר מותו, הוא יבנה את הבית. דוד קנה את המקום המיוחד לבנין בית המקדש, הוא גורן ארונה היבוסי. שם בנה לאחר מכן שלמה המלך את בית המקדש.


ארבע מאות וארבעים שנה לאחר כניסת בני ישראל לארץ ישראל, בשנת ב' תתקכ"ח בנה המלך שלמה את בית המקדש. הבניה ארכה שבע שנים.


מקדש ראשון נחרב בתשעה באב שנת ג' של"ח על ידי נבוכדנצאר מלך בבל, ולמחרת - בעשרה באב נשרף הבית.