מרובה בגדים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כהן גדול שנתמנה לאחר שנגנז שמן המשחה.


בימי בית ראשון היה הכהן הגדול נמשח בשעת מינויו בשמן המשחה, ולכן היה נקרא: "הכהן המשיח" או "המשיח" סתם. מימי המלך יאשיהו ואילך ובזמן בית שני לא היה שמן המשחה, כי נגנז על ידי יאשיהו, ולכן היה הכהן הגדול מתחנך בלבישת שמונה בגדים, שכן כהן הדיוט משמש בארבעה בגדים, וכהן גדול - בשמונה בגדים, מכאן נקרא אז הכהן הגדול: "מרובה בגדים".