משך חכמה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המשך חכמה הוא פירוש על התורה מאת הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק.

רקע[edit]

הרב מאיר שמחה התחיל לכתוב את הספר כבר בגיל 17 אך המשיך ללטש אותו במשך עשרות שנים (כ40-50 שנה), ולא יצא לאור בימי המחבר. לפי האגדה, סבו של רבי מאיר ייעץ לו לא לפרסם קודם ספר דרשות על התורה על מנת שלא ייחשב כדרשן בלבד, ולכן הוא פרסם קודם את ספרו העיוני על הרמב"ם האור שמח. לאחר מותו, הרב מנחם מנדל זק, רבה של ריגא הוציא לאור את הספר על פי בקשת המחבר. למרות דברי סבו, רבי מאיר ראה את המשך חכמה כספרו העיקרי ואף אמר: "את ה'אור שמח' הייתי יכול לחבר גם עכשיו לעת זקנותי, אבל את ה'משך חכמה' הייתי יכול לחבר רק בצעירותי".

תוכן הספר[edit]

הספר כולל פירוש על סדר הפסוקים, כאשר ישנם ארבעה חלקים עיקריים בתוכן הפירוש:

  • חלק הלכתי וחידושים הלכתיים.
  • חלק פרשני, פרשנות התושב"כ . פירוש הפסוקים בדרך שלו, שאלות פרשניות מובהקות.
  • ענייני מוסר. דברי מוסר קהילתיים. "מעניינים, נחמדים ושגרתיים". בין אדם לחברו, שיווין.
  • דברי הגות.

פירוש המשך חכמה מתאפיין בניסיון לקרב את הפסוקים אל השכל הפשוט, ולכן נמנע משימוש בגימטריאות וכן ניסה להשלים פערים שאינם נכתבו בפירוש בפסוקים. בדיוניו הפילוסופים, ניתן להבחין כי בדומה לפירושו על הרמב"ם, גם במשך חכמה רבי מאיר נסמך רבות על הרמב"ם ומביאו פעמים רבות יחד עם ראשונים נוספים.

קישורים חיצוניים[edit]