נכסי צאן ברזל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נכסים שהאשה מכניסה לבעלה בנדוניה מתוך כוונה שיהיו ברשותו וקניינו, ושוויים נרשם בכתובה.


"נכסי צאן ברזל", נידונים כנכסי הבעל והוא יכול לעשות בהם כרצונו - למוכרם או לתתם במתנה. אך יש עליו אחריות גמורה לגבי שמירת ערכם. כלומר: אם יפקעו הנישואין, יחזרו לאשה הנכסים לפי ערכם המלא ביום הנישואין.


נכסים אלו נקראים: "נכסי צאן ברזל", לפי שהקרן קיימת לאשה כברזל, שהרי אם ירד ערכם, חייב הבעל לשלם.