נמר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
נמר

נמר הוא טורף ממשפחת החתוליים. בעבר היה מצוי בארץ ישראל, אך כיום נכחד כמעט כליל ונשארו כמה פרטים בודדים בארץ, והוא מצוי יותר באפריקה.

במסכת אבות נאמר (ה, כ): "יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ בצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. הוא היה אומר: עז פנים לגהינם ובושת פנים לגן עדן". כלומר על האדם להיות עז כמו הנמר, לדברים שבקדושה - "לעשות רצון אביך שבשמים".

הנמר מועד לעולם, כלומר - אדם שמגדל נמר, והלך הנמר וטרף בהמה של אדם אחר - חייב בעל הנמר לשלם מלא הנזק, ואף שלא עשה כן שלש פעמים. ולדעת רבי אליעזר - בזמן שהוא בן תרבות אינו מועד.