נתיבות עולם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספרו של המהר"ל מפראג העוסק בעניני מידות ומוסר.

הנתיבים[edit]

הספר מחולק לשני חלקים, המחולקים לשלושים ושלושה נתיבים, כל נתיב מוקדש לנושא בפני עצמו:

חלק א
 • נתיב התורה- הנקודה המרכזית היא שהתורה היא השכל האלוקי הנבדל. סביב זה המהר"ל מסביר עקרונות רבים המובאים בדברי חז"ל ביחס ללימוד התורה. למשל, הגמרא אומרת שהתורה לא תמצא בסוחרים (עירובין נה.). המהר"ל מסביר (בסוף פרק ב) שטעם הדבר הוא שהסוחרים משתמשים בכוח התנועה בכמות גדולה וזה מחליש את כח השכל ולכן הוא לא יכול לקנות את התורה. דוגמא נוספת, הגמרא אומרת שתלמיד חכם צריך להיות ביחס כמו של שרשרת אם הציבור- לא מנותק אך גם לא צמוד מדי. המהר"ל מסביר שזה כמו השכל בגוף האדם שהוא קשור בגוף אך לא טבוע בו.
 • נתיב העבודה - עוסק בחובת התפילה.
 • נתיב גמילות חסדים
 • נתיב הצדקה
 • נתיב הדין
 • נתיב האמת
 • נתיב האמונה
חלק ב
 • נתיב הענוה
 • נתיב יראת ה'
 • נתיב אהבת ה'
 • נתיב אהבת הרע (או "אהבת ריעו")- עוסק בעניני האהבה בין אנשים. ישנו ספר "נתיב למהר"ל" מאת הרב ראובן פיירמן, המבאר נתיב זה ומתוך כך את שיטת המהר"ל בכללות.
 • נתיב הלשון
 • נתיב השתיקה
 • נתיב הצניעות
 • נתיב הפרישות
 • נתיב כח היצר
 • נתיב התאווה
 • נתיב הצדק
 • נתיב התשובה- עוסק בעניני החזרה בתשובה. יצא לאור כספר בפני עצמו במהדורתו של הרב הרטמן, עם הערות שוליים רבות ומפתח ענינים.
 • נתיב היסורין
 • נתיב הזריזות
 • נתיב התוכחה
 • נתיב הבושה
 • נתיב התמימות
 • נתיב לב טוב
 • נתיב עין טוב
 • נתיב הליצנות
 • נתיב העושר
 • נתיב הביטחון
 • נתיב הכעס
 • נתיב הנדיבות
 • נתיב שם טוב
 • נתיב דרך ארץ