סובב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חלק המזבח שמעל ליסוד (ראה: יסוד), חלקו האמצעי של המזבח.


ה"סובב" היה, לרוב הדעות, שלושים אמה על שלושים אמה בגובה חמש אמות. בליטתו, שהיתה רחבה אמה וגבוהה חמש אמות, נקראת "סובב", לפי שהיא היתה מקיפה את המזבח כולו. על ה"סובב" היו הכהנים מהלכים בעשותם את עבודת המזבח.