סמים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגמרא במסכת בבא מציעא [דף פג עמוד ב] אומרת כי כאשר עשו ניתוח לתנא רבי אלעזר ברבי שמעון, ורצו להוציא שומן מגופו - השקוהו סם שינה [סם הרדמה], וכך יכלו לבצע את הניתוח.

  • סם שינה
  • החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת מפני שהוא ספק נפשות