סתירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הסתתרות אשה עם אדם מסויים, לאחר שבעלה הזהירה לבל תסתתר עמו, כשיעור זמן שיש לחשוד בה שזינתה עמו.


אשה שבעלה הזהירה לבל תסתתר עם איש פלוני, והיא הסתתרה עם אותו איש ושהתה עמו כדי טומאה, כלומר, כשיעור זמן שיש לחשוד בה שזינתה עמו, הרי היא סוטה החשודה בזנות תחת בעלה, ודינה שאסורה היא על בעלה, ואם היא אשת כהן, אסורה לאכול בתרומה, עד שישקוה את "המים המרים המאררים".