עובר המסכן את אימו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בגמרא במסכת סנהדרין [דף עב ע"ב] מבואר שאדם שרודף אחר אדם אחר על מנת להורגו - יש להציל את האחר באחד מאבריו של הרודף, ואם אי אפשר בכך - יש להרוג את הרודף.

  • עובר המסכן את אמו יש לו דין רודף