עוללות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשכולות ענבים שאין להם לא כתף ולא נטף, אלא מעט גרגרי ענבים מפוזרים בהם, שאין בעל הכרם רשאי לקחתם, אלא עליו להשאירם לעניים.