עורות לבובין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עורות של בעלי חיים שנוקבו במקום שהלב נמצא בו.


עורות שניכר עליהם שנוקבו כנגד לבו של בעל חיים - אסורים הם בהנאה, לפי שמתקרובת עבודה זרה הם, שכן היה דרכם של עובדי כוכבים לעשות נקב בעור הבהמה (בעודה בחיים) כנגד לבה ולהוציא את הלב ולהקריבו יחד עם העור לעבודה זרה.