עזרת כהן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עזרת כהן, ספר שאלות ותשובות מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי לארץ ישראל וראש ישיבת מרכז הרב. הספר כולל 110 תשובות ("סימנים") בנושאים המופיעים בשולחן ערוך אבן העזר (פריה ורביה, אישות, קידושין, כתובות, גיטין, מיאון, חליצה ועוד). שם הספר נגזר מהמילה 'עזר' שבצירוף 'אבן העזר' ומהמילה כהן המעידה על היותו של המחבר כהן. בנוסף, עזרת כהן נקרא על שם עזרת כהנים שהיתה בבית המקדש. הספר נערך ע"י בנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שהמשיך את דרכו בהנהגת הישיבה, ויצא לאור ע"י מוסד הרב קוק.