על ידי כל העריות מקנין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בעל יכול להזהיר את אשתו שלא תסתתר גם עם אדם שהיא אסורה עליו משום קרבת משפחה, ואפילו עם אדם שמותר לה להתייחד עמו, כגון: אביה, ואם היא הסתתרה עם אותו אדם ושהתה עמו כדי טומאה, כלומר, כשיעור זמן שיש לחשוד בה שזינתה עמו, הרי היא "סוטה" החשודה בזנות תחת בעלה, ודינה שאסורה היא על בעלה, ואם היא אשת כהן - אסורה לאכול בתרומה, עד שישקוה את "המים המרים המאררים".


ראה ערך: סוטה.