פולסא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מטבע שעדיין לא טבעו בו צורה[1]; ויש מפרשים: מטבע שאינו סחיר כי אם בדוחק; ויש מפרשים: מטבע שנשברה או נסדקה צורתו, ואינו שווה אלא שווי משקלו, או שכל שימושו אינו אלא לצורך משקל.אין מחללים מעשר שני על "פולסא", שנאמר (דברים יד, כה): "וצרת הכסף בידך", ודרשו: "כסף שיש עליו צורה".

הערות שוליים[edit]

  1. בתוספות (בבא מציעא מד, א, ד"ה אסימון) מבואר, שהוא עשוי ברוחב, בעובי ובמשקל של מטבע, ואינו חסר אלא הצורה. אולם מלשון הרמב"ם (מעשר שני פ"ד ה"ט; מכירה פ"ו ה"ב) משמע, שאינו בגודל של מטבע. עיין שם.