פרוכת המסך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יריעה המבדילה בין הקודש ובין קודש הקדשים.


פרוכת המסך היתה עשויה מארבעה מיני חוטים (תכלת, ארגמן, תולעת שני ושש משזר). כל אחד מהם היה כפול ששה. החוט כולו היה איפוא כפול כ"ד חוטים.


הפרוכת היתה תלויה על ארבעה עמודים של עצי שיטים מצופים זהב. בראשי העמודים היו ווי זהב. על ווי הזהב הונח מוט של עץ ארז, שעליו היתה תלויה הפרוכת. מידת הפרוכת היתה: עשר אמות על עשר אמות.


כל אחד מארבעת העמודים שעליהם היתה תלויה פרוכת המסך היה בגובה: עשר אמות, ברוחב: אמה, ובעובי: שלושת רבעי אמה. כל עמוד עמד על אדן כסף. שני עמודים עמדו צמודים לקרשי הצפון והדרום, ושני העמודים האחרים - בחלל שבאמצע, כשבין שניהם נשאר חלל קרוב לשלוש אמות, כדי שניתן יהיה להכניס ביניהם את הארון לקודש הקדשים.