קלעי המשכן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כעין שטיחים קלועים מעשה רשת שהקיפו את חצר המשכן.


חצר המשכן היתה מוקפת בקלעים של פשתן שש משזר (חוטן כפול ששה) מעשה רשת (קלועים כרשת, ולא באריגה, כדי שלא יתעופפו על ידי הרוח).


הקלעים היו תלויים על עמודים של עצי שיטים מצופים נחושת, והיו קשורים ומחוזקים על ידי מיתרים שהיו תקועים באדמה ביתדות נחושת.


אורך כל הקלעים - מאתיים ושמונים אמות. מאה אמות בצפון. מאה אמות בדרום. חמישים אמות במערב, ושלושים אמות במזרח (חמש עשרה אמות מימין לפתח החצר, וחמש עשרה אמות משמאל לפתח החצר). ראה עוד ערך: חצר המשכן.


חומות העזרה של בית המקדש היו כנגד קלעי המשכן.


"חוץ לקלעים" - חוץ לחצר המשכן שהיה מוקף קלעים, או חוץ לחומות העזרה שבמקדש.

קדשי קדשים יש לאכול לפנים מן הקלעים.