קניין משיכה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד הקניינים בהם נקנים מטלטלין: משיכת הדבר הנקנה ממקום למקום על ידי הקונה, ובבהמה - כל שהקונה "קורא לה והיא באה, או שהכישה במקל ורצה לפניו, כיון שעקרה יד ורגל - קנאה".


הקונה חפץ או בעל חיים מחברו, כל זמן שלא משך אותו - או הגביהו או נמסר לידו - למרות שכבר שילם את תמורתו - לא קנאו, וכל אחד מהם רשאי לחזור בו. אבל משמשך הקונה את מקחו, למרות שעדיין לא שילם את תמורתו - קנאו, ואין אחד מהם יכול לחזור בו.