קרן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נזקים שהשור גורם בקרניו.


"קרן" הוא אחד מ"אבות נזיקין", שתכונתו היא: כוונתו של השור להזיק, נזקים שבעל חיים גורם מתוך כוונה להזיק.


כל צורות הנזק הדומות בתכונתן לקרן נחשבות כתולדותיה של קרן ודינם כדין קרן. לדוגמא: בהמה שדחפה בגופה והזיקה, או שנשכה, או שבעטה, או שרבצה על כלים בכוונה לשוברם, או שאכלה דברים שאין דרכה לאוכלם, כגון: בגדים, כלים וכדומה - הרי אלו תולדות של "קרן" ודינם כדין "קרן".


בנזקי קרן יש הבדל בין תם למועד. אם הבהמה הזיקה על ידי הקרן, או על ידי תולדותיה, פעם או פעמיים, היא נחשבת "תמה", ואין בעליה משלמים אלא מחצית משיעור הנזק, אך אם הבהמה הזיקה שלוש פעמים, היא נחשבת "מועדת", ובעליה משלמים נזק שלם. בהמה שהזיקה על ידי הקרן או על ידי תולדותיה שלוש פעמים, אינה נעשית מועדת אלא לאותה פעולה. לדוגמא: אם הבהמה נשכה שלוש פעמים, היא נעשית מועדת לנשיכה. ליתר התולדות של קרן וכן לאב עצמו (נגיחה) היא עדיין נחשבת תמה.