רבי אברהם הכהן יצחקי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אברהם הכהן יצחקי היה רבה הראשי של תוניס ומגדולי רבני תוניסיה בכל הדורות, נודע בעיקר בזכות חיבורו "משמרות כהונה" על הש"ס.

תולדות חייו[edit]

נולד בתוניס בסביבות שנת תק"נ. רבי אברהם היה שייך למשפחת רבנים חשובה. אבי, רבי יצחק חי כהן יצחקי היה בנו של רבי שמואל כהן יצחקי, אב"ד תוניס, שהיה משושלת חשובה של דיינים בתוניס. אמו היתה בתו של רבי משה כרייף, בעל "באר משה" על מסכת נזיר.

למד אצל רבי ישועה בסיס, והתפרסם בשקידתו. מעידים עליו כי "למד כל התלמוד שלושה פעמים בעיון ושקידה רבה" (רבי יצחק חי בוכובזה בהקדמה לס' "גנזי שלום" לר' שלום שמעוני). הוא התמנה לדיין בבית דינו של הרב בסיס, כפי הנראה קרוב לשנת תקצ"א. לאחר פטירת הרב בסיס (בשנת תר"כ), המשיך לכהן כדיין בבית דינו של אב"ד תוניס, רבי נתן בורג'ל, שכיבד והעריך מאד את ר' אברהם, עד שכינה אותו "ראב"ד מקודש" על אף שהוא עצמו כיהן כאב"ד (הסכמה לספרו משמרות כהונה). כמו כן, לימד תלמידים רבים, ומהם יצאו גדולי תורה כרבי שלמה דאנה (ראש ישיבת "חברת התלמוד") בתוניס, ר' חיים דוד גדג' (בעל ספר "חיים לישראל"), רבי דוד וזאן (מחבר ספר "מגן דוד") ועוד.

היה נשוי לשתי נשים. הראשונה אסתר בת ר' דוד הכהן, שהיה איש עסקים מכובד ועשיר, ומשלא ילדה לו ילדים, נשא את אשתו גזאלה.

נפטר בי' בכסליו תרכ"ה.

ספריו[edit]

  • משמרות כהונה- ספרו הגדול והמפורסם על הש"ס (שלושה כרכים). בספר זה ניכרת חריפותו ועומק עיונו בש"ס. ספר זה הינו בין החיבורים היחידים שנכתבו על כל מסכתות הש"ס, ואף על כל המשניות שבסדר טהרות, על המסכתות הקטנות, ספרי, ספרא ומכילתא. ספר זה התפרסם ביותר בקרב לומדי התורה.
  • שולחנו של אברהם- חידושים על ארבעת חלקי השולחן ערוך.
  • שו"ת מצוות כהונה - נדפס בסוף הספר "שולחנו של אברהם".
  • עיני הכהן- על הלכות טרפות.
  • כף הכהן- חידושים על התנ"ך על פי הקבלה.
  • חסדי כהונה- הספדים' (הודפס בסוף הספר "כף הכהן").
  • כתר כהונה
  • פסקי דין רבים ממנו הודפסו בקבצים שונים, בהם בספר מעשה בית דין (למשל סי' יז, כ-כב, כח, לד ועוד) וגנזי שלום (למשל: או"ח ב, ד ועוד).


תקופת חייו של רבי אברהם הכהן יצחקי על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן