רבי אלכסנדר סנדר קפלן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אלכסנדר סנדר ב"ר זרח הכהן קפלן היה רב העיר קופישוק שבליטא. נודע בזכות ספרו שלמי נדרים על מסכת נדרים.

אודות חייו ידוע מעט מאד. כיהן כדיין ואולי אף אב בית דין בווילקומיר. לאחר מכן נבחר לכהן כרבה של קופישוק שבחבל פוניבז', שם כיהן במשך למעלה מארבעים שנה.

בשנת תרמ"א הדפיס את ספרו שלמי נדרים על מסכת נדרים, בהסכמת רבי יצחק אלחנן ספקטור, האדר"ת ורבי בצלאל הכהן מוילנא. הוא כתב את הספר מכיוון שבמסכת נדרים נפלו שיבושים רבים והיא לא עברה הגהה וביאור מספיקים במהלך הדורות. ספר זה נהיה אחד מהספרים החשובים ביותר על מסכת זו.

עמל גם להגיה מסכתות אחרות בש"ס, אולם הגהותיו לא ראו אור מעולם.