רבי ברוך פרנקל תאומים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב ברוך תאומים-פרנקל (תק"ך - ז' בתמוז תקפ"ח) היה רב בלייפניק ונודע כאחד מגדולי דורו, הוא התפרסם בשם ספרו ברוך טעם.

נולד לרב יהושע יחזקאל פייבוש תאומים שהיה הרב של אוסטרובצה, אביו היה נכדו של הרב יחזקיה יהושע פייבל תאומים ונינו של הרב יונה תאומים-פרנקל, בעל ה"קיקיון דיונה". והוא היה חתנו של הרב הקדוש מצאנז בעל "הדברי חיים". כיהן כרב בווישניצא משנת תקל"ח, ומשנת תק"ס ועד פטירתו כיהן כרב בלייפניק, בה ייסד גם ישיבה. בשנת תקל"ח נישא לבתו של הרב יהודה פרנס, ראש הקהל של וישניצא (בנו של הרב ברוך פרנס חתן הרב יצחק סג"ל לנדא, רבה של קרקוב). בזיווג שני נישא לבתו של הרב יהודה לייב הלוי מליסא. אשתו השנייה נפטרה בשנת תקס"ט. בזיווג שלישי נישא לאלמנת הרב משה הכהן רפפורט, בתו של הרב צבי יהושע הלוי הורוביץ שהיה רב בטשביץ' ובטרנוב, בנו של רבי שמעלקה מניקלשבורג. בתו, רחל, נשאה לרבי חיים הלברשטאם מצאנז.

ילדיו היו:

-הרב יהושע השיל (תק"ם - ה' בתמוז תר"ג) מקומרנה

-הרב יוסף מפלאנסק.

-רחל פייגא אשת רבי חיים הלברשטאם מחסידות צאנז.

-בתו אשת רבי חיים הלברשטאם בזיווג שני

-אשת הרב מנחם מאניש תאומים-פרנקל.

-יוכבד רבקה (תקס"ה - ~ תקצ"ד) אשת הרב מאיר יחיאל הלוי קמינר נכד המגן אברהם. בנם הרב יהודה היה חותנו של השפת אמת.

-חיה אשת הרב ישעיה שיף מזמאשט.

חיבוריו היו:

ברוך טעם על סוגיות הש"ס

עטרת חכמים

ברוך שאמר

אמרי ברוך - הערות על שולחן ערוך חושן משפט ויורה דעה ועל נושאי כליו.

הגהות על שולחן ערוך אורח חיים.

מלבד חיבוריו השאיר הגהות על ספרים רבים, שחלקן הודפסו.

אחד מחידושיו המפורסמים הוא שמיגו הוא "כוח הטענה" - מיגו הוא כוח משפטי המעניק לאדם כוח בטענה אחת אם יכול היה לזכות בדין דרך טענה אחרת, ולא רק נאמנות וראיה שהוא לא שקרן.