רבי דוד הכוכבי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי דוד ב"ר שמואל הכוכבי מאישטיילא היה מחכמי פרובנס בתקופת הראשונים, מחבר "ספר הבתים".

תולדות חייו[edit]

חי בעיר אישטיילה שבפרובנס, ומכאן כינויו "הכוכבי" (אישטיליה בצרפתית פירושה "כוכב"). למד אצל רבי מרדכי ב"ר יהוספה, דיין בקרפנטרץ (בעל "שערי נדרים", "בית שערים" ו"אבר מ החי"), ואותו מכנה רבי דוד "מורי החכם" (ספר הבתים שערי חלב ודם וגיד י). בדורו פעל בפרובנס רבי אברהם מן ההר, ורבי דוד העריצו הערצה גדולה, ומכנה אותו בתואר "האדם הגדול מורינו ר' אברהם" ו"החכם הכולל" (שו"ת ר"י מלטאש לז-מד). כדרכם של חכמי פרובנס בדורו, ר"א מן ההר, רבי מנחם המאירי, רבי יהונתן מלוניל ועוד, העריץ ר' דוד את שיטת הרמב"ם, ועסק רבות ביישוב ההשגות עליו. הערצתו לרמב"ם באה לידי ביטוי במאמרו: "ובימים ההם הגדיל ד' לעשות עמנו שלח אלינו מלאך הברית נר המערבי המאור הגדול הרב רבינו משה בן הרב הגדול רבינו מיימון מספרד, אשר אזן וחקר בכל דברי התורה ומבאריה, ואליו נגלו סודותיה ורזיה".

נכדו הוא רבי יעקב ב"ר משה מבאנוילש, שחלק מחיבורו "עזרת נשים" הודפס בקובץ "שיטת הקדמונים" על מסכת קידושין, אשר מביא הלכות והנהגות ממנו.

חיבורו[edit]

רבי דוד חיבר חיבור כולל שנקרא "קרית מלך", המחולק ל"בתים", "רחבה" ו"מגדל דוד":

לשם החיבור וחלקיו ישנה משמעות: ה"קריה" מורכבת מ"בתים", הם עיקרה, ובצדה "רחבה" - המיועדת לרווחת התושבים ו"מגדל" שנועד להגנה ושמירה.

בשנת תשל"ט הודפסו בניו יורק לראשונה "בית מנוחה" ו"בית הקודש" על ידי הרב משה יהודה הכהן בלוי. בשנת תשמ"ג הוציא הרב משה הרשלר רת ,בית תפלה", לצד "בית הקודש" שיצא על ידי הרב מרדכי לייב הלוי קצנלנבוגן.