רבי יהודה רוזאניש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יהודה רוזאנישׂ (רוזאניס) מגדולי מפרשי הרמב"ם, בעל משנה למלך.

נולד בקושטא בשנת תי"ז לרבי שמואל רוזאניש. חתנו של רבי אברהם רוזאנוס הזקן. תלמידיהם של מהר"י מטראני ורבי שמואל הלוי.

כיהן כרב ואב"ד בקושטא, וייסד בה ישיבה גדולה. עם זאת עסק במסחר ובנקאות כדי שלא להתפרנס מתורתו. מתלמידיו הבולטים היה רבי יעקב כולי.

היה מתנגד חריף לשבתאי צבי והשבתאות, וחתם על כתבי חרם כנגד נתן העזתי, נחמיה חיון וחיים מלאך.

נפטר בשמיני של פסח, כ"ב בניסן תפ"ז.

ספריו[edit]

  • משנה למלך- על משנה תורה לרמב"ם. הספר נכתב מתחילה כחידושי תורה לפי נושאים שונים, ורק לאחר מכן, נערך על ידי תלמידו ר' יעקב כולי, כפירוש על רמב"ם.
  • פרשת דרכים-26 דרשות בהן משולבות הלכה ואגדה. על ספר זה כתב ר' יצחק מאפטא "קיצור" בשם מכלל יופי.
  • דרך מצוותיך- על מנין המצוות לדעת הרמב"ם, הרמב"ן והסמ"ג, והשגות על ספר החינוך.

ע"פ עדות תלמידו ר' יעקב כולי, רבים מכתביו נגנבו.

תקופת חייו של רבי יהודה רוזאניש על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן