רבי יונה אבן ג'נאח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ספר הרקמה לר"י אבן ג'נאח

רבי יונה אבן ג'נאח (ג'נאח= בעל כנפיים) היה מגדולי המדקדקים בספרד. נולד בקורדובה בסביבות שנת ד'תש"ן. בשנת ד'תשע"ב, בעקבות מלחמת אזרחים בקורדובה, בה נפגעו גם רבים מיהודי העיר, נמלטו רבים מהיהודים לערים אחרות. רבי יונה ברח (יחד עם רבי שמואל הנגיד) לסרגוסה. בסרגוסה התחבר לפייטנים ודקדקנים כרבי שלמה אבן גבירול. למד אצל המדקדק רבי יצחק אבן ג'יקטיליה, מתלמידי רבי מנחם בן סרוק. היה שקדן עצום, ומסופר כי העיד על עצמו כי הוא מוציא על שמן (למאור בזמן לימודו בלילה) כפליים מהסכום שמוציאים על יין. בצעירותו ניסה את כוחו בכתיבת פיוטים, אולם ראה כי כשרונו אינו בתחום השירה. בסרגוסה כתב (על פי עדות רבי אברהם אבן עזרא) שבעה ספרים בדקדוק, מתוכן ידועים לנו ארבעה (כולם נכתבו בערבית, חלקם תורגמו לעברית על ידי אבן תבון):

  • ספר השרשים- כל השורשים על פי סדר הא-ב על משמעויותיהם השונות. עשרים ושניים מאמרים, מסודרים לפי מספר אותיות השורש ולפי סדר האותיות. כל מאמר מחולק לשערים- שער לכל שורש עם כל הסתעפויותיו.
  • ספר הרקמה-ארבעים וששה פרקים- החלק הראשון עוסק בדקדוק והחלק השני עוסק בתחביר ופירושים שונים.
  • ספר ההשגה- השגות והשלמות על ספריו של רבי יהודה אבן חיוג'. תלמידי אבן חיוג' בקורדובה ובראשם רבי שמואל הנגיד יצאו נגדו בעקבות השגותיו, וכתבו לו השגות להשגותיו.
  • ספר ההשוואה- דחיית ההשגות של תלמידי אבן חיוג'.
תקופת חייו של רבי יונה אבן ג'נאח על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן