רבי ישראל מקרמז

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי ישראל מקרמז היה מראשוני אשכנז, בעל הגהות אשרי על פסקי הרא"ש.

חי באוסטריה בתחילת המאה השניה של האלף השישי. בהגהותיו לפסקי הרא"ש מביא מפסקי חכמי אשכנז שקדמו לו, בהם אור זרוע, תוספות, מהר"ם מרוטנבורג, ראבי"ה ועוד.

"הגהות אשרי" הנמצאות בידינו מכילות את רוב מסכתות הש"ס, והינן בעלות השפעה רבה על פסיקת ההלכה במשך הדורות.

בן נכדו הוא רבי ישראל איסרלן, בעל "תרומת הדשן".