רבי פנחס שפירא מקוריץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי פנחס שפירא מקוריץ היה מראשוני החסידות.

נולד בשקלוב בשנת תפ"ו לר' אברהם שפירא, מצאצאי רבי נתן נטע שפירא, בעל "מגלה עמוקות". בצעירותו, נהג לרשום הערות רבות בלימודו של התלמוד והפוסקים שלמד. עסק גם בדקדוק ובפילוסופיה. משפחתו עברה למירופול שבוואהלין, שם התקרבו הוא ואביו לחסידות ולבעל שם טוב. כמו כן, הושפע מתלמידו של הבעש"ט, רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל תולדות יעקב יוסף. למרות השפעתו מהבע"שט ומבעל התלודות, שיטתו בחסידות היהת עצמאית ומקורית. התיישב בקוריץ (קורעץ) זמן רב, ולאחר מכן התיישב באוסטראה. בשנת תקנ"א עזב את אוסטראה על מנת לעלות לארץ ישראל, אולם נפטר בדרכו בשיפיטובקה בי' באלול תקנ"א.

עיקרי תורתו קובצו לספר מדרש פנחס, וכן מדרש פנחס החדש, ורעיונות ממנו מובאים בספרים רבים, וחלקם יצאו כקונטרסים נספחים לספרים שונים.

מצאצאיו: רבי מאיר שפירא מלובלין.