רבי שלמה בן שמעון דוראן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שלמה ב"ר שמעון דוראן (רשב"ש) היה מגדולי הפוסקים בצפון- אפריקה בתקופת הראשונים. בנו של הרשב"ץ- רבי שמעון בן צמח דוראן.

חייו[edit]

נולד באלג'יר בשנת ק"ס לאביו הרשב"ץ, שברח מספרד בעקבות גזירות קנ"א, מצאצאי הרלב"ג וחכמים נוספים בפרובנס, ולאמו בונגודא, מצאצאי הרמב"ן ורבנו יונה. למד תורה מפי אביו, שמילא את מקומו של הריב"ש כרבה של אלג'יר. עוד בחיי אביו, החל לדרוש בציבור[1] ואף להורות הלכה[2], וכן נהג להתייעץ עמו[3]. בשנת ר"ד, עם פטירתו של אביו, מילא את מקומו.

הוא נשאל לא רק מאלג'יר וצפון אפריקה, אלא אף מירושלים שלחו אליו שאלות[4].

נפטר בשנת רכ"ז באלג'יר.

ספריו[edit]

 • שו"ת רשב"ש- כולל תרל"ד סימנים.
 • מלחמת מצווה- ספר מחשבתי בענין הנצרות וויכוחים עם כמרים.
 • תיקון סופרים בענייני שטרות.

דרכו בפסיקת ההלכה[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

באופן כללי, הרשב"ש נאמן לדרכו של אביו, ומביא רבות מפסקיו והנהגותיו, ואף מוכיח לעיתים את מי שלא נוהג כפסק אביו[5] אולם במקרים מסוימים לא נמנע מלחלוק עליו ועל הריב"ש יחד[6].

על אף שהרשב"ץ היה חכם בחכמת הקבלה, הרשב"ש לא הורה על פיה ולא פסק כמותה, והצהיר כי "אינו מאנשיה" (רשב"ש לו).

מפסיקותיו[edit]

בניו ותלמידיו[edit]

 • רבי אהרן דוראן
 • רבי צמח דוראן
 • רבי שמעון דוראן

שלושת בניו כתבו את שו"ת "יכיו ובועז".

בין תלמידיו נמנה מהר"ם אלשקר.

תקופת חייו של רבי שלמה בן שמעון דוראן על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן

הערות שוליים

 1. ראה ברשב"ש קצג: "וטעם זה דרשתי בשבת של ראש השנה ושמחו בו המשכילים, וגם הסכים אדוני אבי מורי ורבי הרשב"ץ זלה"ה".
 2. ראה תשב"ץ ב רצד: "את זה השיב לשמה בני ישמרהו אלקים"
 3. ראה רשב"ש תקמח: "וכיוון שהיה אסור בדבר לא הייתי רוצה להתירו, אלא שעשיתי לי רב ושאלתי את פי אדוני אבי מורי הרב ז"ל והוא התירו".
 4. (רשב"ש רנ- רשב"ש נח)
 5. קרובו רבי יוסף ב"ר אברהם ששפורטש, רשב"ש שצד.
 6. רשב"ש קסה; רשב"ש רסו; רשב"ש תרכח ועוד.