רבי שלמה הבבלי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שלמה ב"ר יהודה הבבלי היה פייטן חשוב באירופה בראשית תקופת הראשונים, ומראשוני הפייטנים היהודיים באירופה.


נולד בבבל, שם למד בישיבתו של רב האי גאון. ר' שלמה היה עד לצרות ולרדיפות שעברו על היהודים בבבל בסוף תקופת הגאונים, בהם נהרגו רבים מבני הישיבה ובראשם ראש הישיבה לאחר רב האי, רבי חזקי. פרעות אלו גרמו להפסקת הלימודים בישיבה, ותלמידיה הנשארים נפוצו לכל עבר. רבי שלמה היגר לאירופה, והשתקע בחבל לותיר. גם שם היה עד לרדיפות קשות, ובאחד מפיוטיו ('שביה ועניה') התבטא: "ישמעאל כאריה ועשיו כתחמס, זה יניחנו וזה יקחנו".

את פיוטיו חתם בשם "שלמה ב"ר יהודה". רש"י (רש"י שמות כו טז) מביא אחד מפיוטיו ("אור ישע מאושרים", הנאמר ב"יוצרות" ליום הראשון של חג הפסח) ומייחסו לר' שלמה הבבלי, ומכאן נפוץ כינויו "הבבלי".

רבים מפיוטיו הוכנסו לסדרי הסליחות והיוצרות. יש מייחסים לו גם את כתיבת פיוטי ה"אזהרות" לשבועות, שיוחסו לרבי שלמה אבן גבירול (שני המאורות הקדמה טז).

רבי שלמה היה בעל השפעה גדולה על פייטני אשכנז וצרפת שבאו אחריו, בהם רבי שמעון ברבי יצחק (דף שבועי מלשכת רב הקמפוס, אוניברסיטת בר אילן, גליון 655 פרשת נשא תשס"ו).

לקריאה נוספת[edit]

  • עזרא פליישר, פיוטי שלמה הבבלי, הוצאת האקדמיה הלאומית למדעים, ירושלים תשל"ג.
  • רבי שניאור זלמן משה שובין, שני המאורות, וילנא תרס"ב, הקדמה אות טז