רב נטרונאי גאון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב נטרונאי בר רב הילאי גאון היה גאון סורא בין השנים ד'תרי"ג- ד'תרי"ט. בו של רב הילאי בר רב מארי גאון, שהיה גאון סורא חמישים ושש שנה לפניו, וביניהם כיהנו בסורא שמונה גאונים. למרות שהגיע לגאונות בגיל מבוגר, השאיר אחריו יבול תורני רב ונחשב לאחד הגאונים הפורים ביותר.

תשובותיו ההלכתיות קובצו על ידי פרופ' ירחמיאל ברודי ויצאו לאור במהדורה מדעית. בין תשובותיו ניתן למצוא תשובות רבות בנושא תפילה, שעשרות מהן הוכנסו לסידור רב עמרם שכתב רב עמרם גאון.

הוא דואג לשרש כל מנהג שיש בו חשש כלשהו להדבקות בקראים, למשל המנהג לקרוא בליל הסדר רק את פסוקי התורה ללא מדרשי חז"ל. עם זאת, את צאצאי הקראים שחזרו בתשובה הוא מורה לקרב ולא חושש לממזרות.

חלק מתשובותיו הן פירושים למסכתות שונות בש"ס.

מיוחס אליו קובץ הלכות מקוצרות, אולם כפי הנראה מדובר בקיצור וסיכום של תשובותיו. ישנם חוקרים הסבורים כי חלק מתשובותיו שייכות לגאון פומבדיתא רב נטרונאי בר רב נחמיה גאון.

היה קשור עם יהודי התפוצות, בעיקר עם יהודי ספרד, אצלם רווחה אגדה לפיה רב נטרונאי בא לספרד בקפיצת הדרך ולימדם תורה. בין אם האגדה הזו נכונה או לא, ברור כי הוא שלח לקהילת אליסאנו (לוסינה) שבספרד סדר מאה ברכות שאדם חייב לברך בכל יום.

הקודם:
רב שר שלום בן בועז גאון
גאוני ישיבת סורא הבא:
רב עמרם גאון