רב סימונא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב סימונא היה מראשי הסבוראים בדור השני, ראש ישיבת פומבדיתא, לצדו של רב עינא, ראש ישיבת סורא.

רב שרירא גאון כותב באגרתו כי שני סבוראים אלה הכניסו לתלמוד הוספות משלהם, בעיקר הסברים ופרשנות.

בעל "סדר תנאים ואמוראים" מעיד על שני סבוראים: רב סימונא ורב גיזא (כנראה הכוונה לרב עינא), וכותב כי בזכותם נמתחו שמים ונרקעה הארץ. כמו כן כותב כי הם: "לא הוסיפו ולא הפליגו מדעתן כלום, אלא תקנו פרקים שבכל תנויי כשסדרן"- כנראה שכוונתו לומר שלא חידשו אלא סידרו סידוקים טכניים בתלמוד, שהוסיפו דיבור המתחיל מן המשנה בתחילת כל סוגיה בגמרא העוסקת במשנה זו (ובאמת סידור זה חסד בתלמוד הירושלמי).

כמו כן הוא כותב: "רב סימונא ורב גיזא סוף סברא", ועל פי זה מציינים שני סבוראים אלו את סוף תקופת הסבוראים.