שבת פרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כינוי לשבת שקוראים בה בתורה את פרשת פרה.

שבת פרה היא השבת הקודמת לשבת החודש.


בשבת פרה מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, ובספר התורה השני קוראים את פרשת פרה (במדבר יט, א-כב).


פרשת פרה עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בזמן בית המקדש היתה קיימת חובה להטהר לפני הרגל ולכן קוראים פרשה זו, העוסקת בטהרה, כאשר מתקרב חג הפסח. במדבר סיני שרפו את הפרה האדומה סמוך לחודש ניסן, כדי להזות מאפר הפרה על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו להקריב את קרבן הפסח. בקריאת פרשה זו כלולה כוונתנו להתפלל לה' שיטהר אותנו במהרה ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש.


יש אומרים, כי חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה, אולם לרוב הפוסקים קריאה זו היא מדרבנן.


הפטרת פרשת פרה היא: "וזרקתי עליהם מים טהורים וגו'" (יחזקאל פרק לו).


ראו גם[edit]


קישורים חיצוניים[edit]

  • פרשת פרה (אנציקלופדיה 'דעת') - על הקשר בין פרשת פרה להפטרתה