שגגת טומאת מקדש וקדשיו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם טמא שנכנס בשוגג למקדש או שאכל בשוגג כזית מן הקדשים כשטומאתו עליו, שהוא חייב להביא קרבן "עולה ויורד".