שום היתומים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הערכת שוויים של נכסי יתומים.כאשר בית הדין באים לגבות מנכסי היתומים את חוב אביהם, הם אומדים ומעריכים את אותם הנכסים שעומדים למוכרם, ומכריזים[1] שלושים יום ברציפות שנכסים אלו מוצעים למכירה, כדי שיפורסם הדבר ויבואו לקוחות רבים וירבו במחירם.יש אומרים, כי עדיף להכריז במשך שישים יום, בימי שני וחמישי. למרות שבכגון זה יוצא שאין מכריזים אלא שמונה עשרה יום בלבד, מכל מקום, לדעתם, יש להעדיף הכרזה זו, משום שהיא נפרסת על זמן רב יותר, ועל ידי כך הולך וגדל הפרסום.

הערות שוליים[edit]

  1. זמני ההכרזה הם: בבוקר - בשעה שהפועלים באים למלאכתם - ובערב - בשעה שהם חוזרים ממלאכתם, שאם בעל הבית ירצה להשתתף במכרז, יוכל לומר לפועליו, בגומרם את מלאכתם, שילכו לראות את השדה שמכריזים עליה, ולמחרת בבוקר כשישמע את ההכרזה, ייזכר לשאול אותם על טיב השדה ושווייה.