שושנת יעקב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פיוט הנאמר אחרי קריאת המגילה פורים. הוא סופו של הפיוט "אשר הניא" שנאמר בבוקר.

הפיוט נאמר כדי לקיים מה שנאמר בגמרא: (תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק ג הלכה ז)

רב אמר צריך לאמר ארור המן ארורים בניו אמ' ר' פינחס צריך לומר חרבונא זכור לטוב.

ובשו"ע נפסק (אורח חיים סימן תרצ סעיף טז)

"צריך שיאמר: ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, ארורים כל שונאי ה', ברוכים כל המאמינים בה'; וצריך שיאמר: וגם חרבונה זכור לטוב".

נהגו לשיר את הפיוט, והולחנו לו מנגינות רבות.

ביאור הפיוט[edit]

שושנת יעקב = כנסת ישראל.

צהלה ושמחה בראותם יחד תכלת מרדכי = ע"פ לשון הפסוק .

תשועתם היית לנצח = הקב"ה הוא מושיע את ישראל תמיד.

ותקוותם בכל דור ודור = עמ"י תמיד מקווה שהקב"ה יציל אותו.

להודיע = מסיפור המגילה ופרסום הנס נודע.

שכל קוויך לא יבושו, ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך.

ארור המן וכו'.